Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

webEDI registrácia

Vážený zákazník, na základe tejto registrácie Vám na uvedenú kontaktnú e-mailovú adresu zašleme záväznú objednávku služby webEDI. Po spätnom obdržaní podpísanej objednávky Vám zašleme prístupové údaje do aplikácie webEDI. Následne budete môcť okamžite využívať EDI komunikáciu so svojimi obchodnými partnermi.
Firma
(This question is mandatory)
Názov
Meno Vašej spoločnosti alebo obchodnej firmy.
(This question is mandatory)
IČO
Unikátne osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby.
(This question is mandatory)
DIČ
Daňové identifikačné číslo.
(This question is mandatory)
GLN
Pre EDI komunikáciu s obchodnými reťazcami je GLN povinné. GLN je globálne lokalizačné číslo, ktoré je v systéme GS1 vyhradené pre identifikáciu organizácie ako právnického subjektu. Toto identifikačné číslo na seba viaže základné kontaktné údaje, ako adresa, telefónne čísla, e-mail, webová stránka. Ak GLN kód zatiaľ nemáte pridelený, vyžiadajte si ho v spoločnosti GS1 Slovakia (ďalšie informácie nájdete na stránke GS1 Slovakia).
Korešpondenčná adresa
(This question is mandatory)
Ulica
(This question is mandatory)
Mesto
(This question is mandatory)
PSČ
Poštové smerovacie číslo.
(This question is mandatory)
Krajina
Fakturačná adresa
(This question is mandatory)
Ulica
(This question is mandatory)
Mesto
(This question is mandatory)
PSČ
(This question is mandatory)
Krajina
Kontaktná osoba
(This question is mandatory)
Priezvisko a meno
(This question is mandatory)
Telefónne číslo
(This question is mandatory)
E-mailová adresa
Typ služby
(This question is mandatory)
Prajete si aktivovať službu webEDI s možnosťami exportu a importu do účtovného systému (webEDI s importom/exportom)?
webEDI s exportom/importom – umožňuje export a import dokumentov v TXT alebo XML formáte z Vášho účtovného systému. Nie je nutné ručné vypĺňanie webových formulárov. Špecifikácie dokumentov v TXT alebo XML formáte Vám zašleme  e-mailom spoločne s objednávkou služby.
(This question is mandatory)
Budete využívať funkciu „Upozornenie na novoprijaté objednávky“?
Zadajte e-mailové adresy pre funkciu „Upozornenie na novoprijaté objednávky“.
(This question is mandatory)
Budete využívať funkciu „Turn-around"?
Funkcia „Turn-around" umožňuje „preklopenie“ prijatej objednávky na dodací list alebo faktúru.
Obchodní partneri
Partneri, s ktorými chcete zahájiť EDI komunikáciu
Kliknutím na pravý dolní roh a stisknutím pravého tlačítka myši rozšíříte textové pole.